0

Про заклад

  • 31 Грудня, 2021

1.1 «Заклад позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради» є комплексним, комунальним закладом позашкільної освіти, який надає знання за напрямами позашкільної освіти, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів.

1.3 Повна назва закладу позашкільної освіти: «Заклад позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради».

1.4 Скорочена назва закладу позашкільної освіти: ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району».

1.5 Місцезнаходження ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району»: 69063, місто Запоріжжя, вулиця Поштова, 57А.

1.7 Тип закладу – комплексний заклад позашкільної освіти, що організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти.

1.12 Основним видом діяльності ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є діяльність у сфері Освіта (85.51 Освіта в сфері спорту та відпочинку, 85.52 Освіта у сфері культури, 93.2 Організування відпочинку та розваг).

1.13 Головною метою діяльності ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

1.14 Головними завданнями ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є:

1.14.1 забезпечення реалізації права громадян на позашкільну освіту;

1.14.2 виховання патріота та громадянина України;

1.14.3 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів та націй;

1.14.4 виховання поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

1.14.5 створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

1.14.6 розвиток здібностей і обдарувань дитини, надання можливості для творчого самовизначення у вільний час;

1.14.7 формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

1.14.8 задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

1.14.9 пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

1.14.10 розвиток інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами;

1.14.11 організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

1.14.12 здійснення освітньої, виховної, інформаційно-методичної та організаційно – масової роботи.

2.18 Вихованцями, учнями і слухачами можуть бути діти, підлітки, юнацтво віком від 4 до 21 років.

2.19 ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» організовує роботу з учнями, вихованцями та слухачами протягом календарного року. Комплектування гуртків, секцій, творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, студії. У канікулярні і святкові дні заклад працює за окремим планом, затвердженим директором.

2.34 Під час канікул ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» організовує різноманітну роботу з вихованцями, учнями і слухачами та їх батьками, створює умови для повноцінного дозвілля та відпочинку, у тому числі гурткові, секційні заняття з постійним та перемінним складом учнів, вихованців та слухачів, концертні поїздки, екскурсії, експедиції, мандрівки, змагання тощо. В літній час ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» має право відкривати профільні табори та туристичні бази для учнів, вихованців, слухачів відповідно до чинного законодавства України.

3.1 Учасниками освітнього процесу у ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» є:

3.1.1 здобувачі освіти (вихованці, учні, слухачі);

3.1.2 педагогічні працівники;

3.1.3 батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють;

3.1.4 інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти.

За статутом (читати повністю)