0

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Активні посилання на ресурси:

Вивчення стану організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району»

Аналіз роботи з формування внутрішньої системи якості освіти за 2021-2022 навчальний рік

Наказ 5 від 05.01.2023 «Про підсумки організаційно-масової роботи у ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» за І семестр 2022-2023 н.р.»

Наказ 4 від 05.01.2023 «Про стан виконання Положення про Внутрішню систему забезпечення якості освіти ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» у І семестрі 2022-2023 н.р.»

Наказ 3 від 05.01.2023 «Про стан реалізації Плану роботи ЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» на 2022-2023 н.р. за І семестр»

Наказ 2 від 05.01.2023 «Про вивчення стану організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання у ЗПО «ЦТДтаЮ Олександрівського району» у І семестрі 2022-2023 н.р.»

Наказ 10 від 24.01.2022 «Про стан виконання Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі»

Наказ 117 від 19.11.2021 «Про стан виконання Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі»

Формування та забезпечення академічної доброчесності у закладі позашкільної освіти

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА щодо результатів опитування учасників освітнього процесу з метою визначення якості освітньої діяльності ЗПО «ЦТДЮ Олександрівського району» з 07.04.2021 по 15.04.2021

Аналіз роботи з формування внутрішньої системи якості освіти

Кодекс корпоративної культури Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району»

Критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району»

Положення про проведення Моніторингу рівня сформованості компетентностей здобувачів позашкільної освіти Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області

Положення про Внутрішню систему забезпечення якості освіти Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області

Положення про академічну доброчесність Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області

Положення про порядок складання іспитів та отримання Свідоцтв про позашкільну освіту випускниками Закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради Запорізької області